logo CÔNG TY VIỄN THÔNG BÁCH KHOA
Danh mục
Định Vị GPS 1 Camera hành trình TC400 CAM ND10 hợp chuẩn Bộ GTVT

Camera hành trình TC400 CAM ND10 hợp chuẩn Bộ GTVT

4.390.000₫

Xem chi tiết
2 Định vị cầm tay TK102- Pin dùng 3 ngày.

Định vị cầm tay TK102- Pin dùng 3 ngày.

650.000₫

Xem chi tiết
3 Định vị cầm tay TK906-Pin 10.000 mA dùng 30 ngày.

Định vị cầm tay TK906-Pin 10.000 mA dùng 30 ngày.

900.000₫

Xem chi tiết
4 Định vị Ô tô -Xe Máy ET800

Định vị Ô tô -Xe Máy ET800

580.000₫

Xem chi tiết
5 Thiết bị định vị GPS ô tô TG007X-Hợp chuẩn Bộ GTVT

Thiết bị định vị GPS ô tô TG007X-Hợp chuẩn Bộ GTVT

850.000₫

Xem chi tiết
Simcar Viễn Thông 1 Sim Mobifone dùng cho camera hành trình , định vi GPS 12 tháng.

Sim Mobifone dùng cho camera hành trình , định vi GPS 12 tháng.

150.000₫

Xem chi tiết
2 Sim Mobifone dùng cho định vi GPS 13 tháng.

Sim Mobifone dùng cho định vi GPS 13 tháng.

80.000₫

Xem chi tiết
3 Sim Mobifone 12 tháng dùng gọi và 4G miễn phí

Sim Mobifone 12 tháng dùng gọi và 4G miễn phí

36.000₫

Xem chi tiết
Máy Tính All In One 1 Máy tính All in ONE- AIO BKAP19L2. Màn hình 19 Inch/ i5 520/4GB/128G SSD

Máy tính All in ONE- AIO BKAP19L2. Màn hình 19 Inch/ i5 520/4GB/128G SSD

6.900.000₫

Xem chi tiết
2 Máy tính All in ONE- AIO BKAP19L3. Màn hình 19 Inch/ i3 2310/4GB/128G SSD

Máy tính All in ONE- AIO BKAP19L3. Màn hình 19 Inch/ i3 2310/4GB/128G SSD

7.200.000₫

Xem chi tiết
3 Máy tính All in ONE- AIO BKAP19L4. Màn hình 19 Inch/ i5 2520/4GB/128G SSD

Máy tính All in ONE- AIO BKAP19L4. Màn hình 19 Inch/ i5 2520/4GB/128G SSD

7.500.000₫

Xem chi tiết
4 Máy tính All in ONE- AIO BKAP24H2. Màn hình 24 Inch/ i5 7500/8GB/256G SSD

Máy tính All in ONE- AIO BKAP24H2. Màn hình 24 Inch/ i5 7500/8GB/256G SSD

12.400.000₫

Xem chi tiết
5 Máy tính All in ONE- AIO BKAP24H1. Màn hình 24 Inch/ i5 6500/8GB/256G SSD

Máy tính All in ONE- AIO BKAP24H1. Màn hình 24 Inch/ i5 6500/8GB/256G SSD

11.800.000₫

Xem chi tiết
6 Máy tính All in ONE- AIO BKAP24L4. Màn hình 24 Inch/ i5 2520/4GB/128G SSD

Máy tính All in ONE- AIO BKAP24L4. Màn hình 24 Inch/ i5 2520/4GB/128G SSD

8.500.000₫

Xem chi tiết
7 Máy tính All in ONE- AIO BKAP24L3. Màn hình 24 Inch/ i3 2310/4GB/128G SSD

Máy tính All in ONE- AIO BKAP24L3. Màn hình 24 Inch/ i3 2310/4GB/128G SSD

8.100.000₫

Xem chi tiết
8 Máy tính All in ONE- AIO BKAP22H2. Màn hình 22 Inch/ i5 7500/8GB/256G SSD

Máy tính All in ONE- AIO BKAP22H2. Màn hình 22 Inch/ i5 7500/8GB/256G SSD

11.900.000₫

Xem chi tiết
9 Máy tính All in ONE- AIO BKAP22H1. Màn hình 22 Inch/ i5 6500/8GB/256G SSD

Máy tính All in ONE- AIO BKAP22H1. Màn hình 22 Inch/ i5 6500/8GB/256G SSD

11.400.000₫

Xem chi tiết
10 Máy tính All in ONE- AIO BKAP22L4. Màn hình 22 Inch/ i5 2520/4GB/128G SSD

Máy tính All in ONE- AIO BKAP22L4. Màn hình 22 Inch/ i5 2520/4GB/128G SSD

8.500.000₫

Xem chi tiết
11 Máy tính All in ONE- AIO BKAP22L3. Màn hình 22 Inch/ i3 2310/4GB/128G SSD

Máy tính All in ONE- AIO BKAP22L3. Màn hình 22 Inch/ i3 2310/4GB/128G SSD

8.200.000₫

Xem chi tiết
12 Máy tính All in ONE- AIO BKAP19H2. Màn hình 19 Inch/ i5 7500/8GB/256G SSD

Máy tính All in ONE- AIO BKAP19H2. Màn hình 19 Inch/ i5 7500/8GB/256G SSD

11.300.000₫

Xem chi tiết
13 Máy tính All in ONE- AIO BKAP19H1. Màn hình 19 Inch/ i5 6500/8GB/256G SSD

Máy tính All in ONE- AIO BKAP19H1. Màn hình 19 Inch/ i5 6500/8GB/256G SSD

10.700.000₫

Xem chi tiết
Camera bí mật
Camera hành trình 1 Camera hành trình EZVIZ CS-SP206-B0-68WFBS

Camera hành trình EZVIZ CS-SP206-B0-68WFBS

1.480.000₫

Xem chi tiết
2 Camera hành trình EZVIZ CS-SP206-C0-68WFBS

Camera hành trình EZVIZ CS-SP206-C0-68WFBS

1.480.000₫

Xem chi tiết
3 Camera hành trình VIETMAP C63

Camera hành trình VIETMAP C63

3.680.000₫

Xem chi tiết
4 Camera hành trình VIETMAP G39

Camera hành trình VIETMAP G39

3.590.000₫

Xem chi tiết
5 Camera hành trình VIETMAP A50

Camera hành trình VIETMAP A50

4.190.000₫

Xem chi tiết
6 Camera hành trình VIETMAP S70G

Camera hành trình VIETMAP S70G

4.790.000₫

Xem chi tiết
7 Camera hành trình VIETMAP C61

Camera hành trình VIETMAP C61

3.280.000₫

Xem chi tiết
8 Camera hành trình VIETMAP VM100

Camera hành trình VIETMAP VM100

4.290.000₫

Xem chi tiết
9 Camera hành trình VIETMAP VM200

Camera hành trình VIETMAP VM200

4.890.000₫

Xem chi tiết
10 Camera hành trình VIETMAP G79

Camera hành trình VIETMAP G79

4.690.000₫

Xem chi tiết
11 Camera hành trình VIETMAP D20

Camera hành trình VIETMAP D20

4.490.000₫

Xem chi tiết
12 Camera hành trình VIETMAP KC01

Camera hành trình VIETMAP KC01

3.890.000₫

Xem chi tiết
13 Camera hành trình VIETMAP P2

Camera hành trình VIETMAP P2

5.290.000₫

Xem chi tiết
14 Camera hành trình VIETMAP W810

Camera hành trình VIETMAP W810

3.690.000₫

Xem chi tiết
15 Camera hành trình VIETMAP V5

Camera hành trình VIETMAP V5

2.290.000₫

Xem chi tiết
16 Camera hành trình VIETMAP IR23

Camera hành trình VIETMAP IR23

2.790.000₫

Xem chi tiết
17 Camera hành trình VIETMAP C6

Camera hành trình VIETMAP C6

2.090.000₫

Xem chi tiết
Trọn bộ camera
UBIQUITI UniFi 1 Thiết bị thu phát sóng WiFi - Ubiquiti UniFi AP-AC-HD

Thiết bị thu phát sóng WiFi - Ubiquiti UniFi AP-AC-HD

8.107.000₫

Xem chi tiết
2 Thiết bị thu phát sóng WiFi - Ubiquiti UniFi AP-AC-Lite

Thiết bị thu phát sóng WiFi - Ubiquiti UniFi AP-AC-Lite

2.409.000₫

Xem chi tiết
3 Thiết bị thu phát sóng WiFi - Ubiquiti UniFi AP-AC-Long Range

Thiết bị thu phát sóng WiFi - Ubiquiti UniFi AP-AC-Long Range

2.891.000₫

Xem chi tiết
4 Thiết bị thu phát sóng WiFi - Ubiquiti UniFi AP-nanoHD

Thiết bị thu phát sóng WiFi - Ubiquiti UniFi AP-nanoHD

4.656.000₫

Xem chi tiết
5 Thiết bị thu phát sóng WiFi - Ubiquiti UniFi AP-AC-Pro

Thiết bị thu phát sóng WiFi - Ubiquiti UniFi AP-AC-Pro

4.056.000₫

Xem chi tiết
6 Thiết bị thu phát sóng WiFi - Ubiquiti UniFi AP-AC-Pro ( Không Kèm Nguồn)

Thiết bị thu phát sóng WiFi - Ubiquiti UniFi AP-AC-Pro ( Không Kèm Nguồn)

3.696.000₫

Xem chi tiết
7 Thiết bị thu phát sóng WiFi - Ubiquiti UniFi UAP-XG

Thiết bị thu phát sóng WiFi - Ubiquiti UniFi UAP-XG

18.645.000₫

Xem chi tiết
8 Thiết bị thu phát sóng WiFi - Ubiquiti UniFi AP-AC-HD

Thiết bị thu phát sóng WiFi - Ubiquiti UniFi AP-AC-HD

8.107.000₫

Xem chi tiết
9 Thiết bị thu phát sóng WiFi - Ubiquiti UniFi AP-Flex HD

Thiết bị thu phát sóng WiFi - Ubiquiti UniFi AP-Flex HD

5.058.000₫

Xem chi tiết
10 Thiết bị thu phát sóng WiFi -UniFi AP In-Wall

Thiết bị thu phát sóng WiFi -UniFi AP In-Wall

2.838.000₫

Xem chi tiết
11 Thiết Bị Phát Wifi Ubiquiti Unifi Ac Mesh

Thiết Bị Phát Wifi Ubiquiti Unifi Ac Mesh

2.746.000₫

Xem chi tiết
12 Thiết Bị Phát Wifi Ubiquiti Unifi Ac Mesh Pro

Thiết Bị Phát Wifi Ubiquiti Unifi Ac Mesh Pro

5.320.000₫

Xem chi tiết
13 Thiết bị truyền dẫn không dây PowerBeam AC

Thiết bị truyền dẫn không dây PowerBeam AC

3.245.000₫

Xem chi tiết
14 Thiết bị truyền dẫn không dây LiteBeam AC

Thiết bị truyền dẫn không dây LiteBeam AC

1.925.000₫

Xem chi tiết
15 Thiết bị truyền dẫn không dây NanoStation 5AC Loco

Thiết bị truyền dẫn không dây NanoStation 5AC Loco

1.960.000₫

Xem chi tiết
16 Thiết bị truyền dẫn không dây PowerBeam AC PBE-5AC-500

Thiết bị truyền dẫn không dây PowerBeam AC PBE-5AC-500

5.720.000₫

Xem chi tiết
17 Thiết bị truyền dẫn không dây Rocket 5AC-Lite

Thiết bị truyền dẫn không dây Rocket 5AC-Lite

4.332.000₫

Xem chi tiết
18 Cotroller UniFi Cloud Key

Cotroller UniFi Cloud Key

2.827.000₫

Xem chi tiết
19 Cotroller UniFi Cloud Key Gen2 Plus

Cotroller UniFi Cloud Key Gen2 Plus

6.138.000₫

Xem chi tiết
20 Controller Unifi Cloud Key Gen 2

Controller Unifi Cloud Key Gen 2

4.950.000₫

Xem chi tiết
21 Thiết bị định tuyến EdgeRouter X SFP

Thiết bị định tuyến EdgeRouter X SFP

2.689.000₫

Xem chi tiết
22 Thiết bị định tuyến EdgeRouter 4

Thiết bị định tuyến EdgeRouter 4

5.580.000₫

Xem chi tiết
23 Thiết bị định tuyến EdgeRouter 6P

Thiết bị định tuyến EdgeRouter 6P

6.756.000₫

Xem chi tiết
24 Thiết bị định tuyến EdgeRouter 12

Thiết bị định tuyến EdgeRouter 12

6.820.000₫

Xem chi tiết
25 Thiết bị định tuyến UniFi Security Gateway Pro

Thiết bị định tuyến UniFi Security Gateway Pro

7.931.000₫

Xem chi tiết
26 Thiết bị định tuyến UniFi Security Gateway

Thiết bị định tuyến UniFi Security Gateway

3.578.000₫

Xem chi tiết
27 Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch US-8

Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch US-8

3.095.000₫

Xem chi tiết
28 Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch US-8-60W

Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch US-8-60W

3.465.000₫

Xem chi tiết
29 Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch US-8-150W

Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch US-8-150W

5.742.000₫

Xem chi tiết
30 Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch US-16-150W

Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch US-16-150W

8.041.000₫

Xem chi tiết
31 Thiết bị chuyển mạch - Unifi Switch 16-XG

Thiết bị chuyển mạch - Unifi Switch 16-XG

15.730.000₫

Xem chi tiết
32 Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch US-24

Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch US-24

5.962.000₫

Xem chi tiết
33 Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch US-24-250W

Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch US-24-250W

11.162.000₫

Xem chi tiết
34 Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch US-24-500W

Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch US-24-500W

14.421.000₫

Xem chi tiết
35 Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch US-48

Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch US-48

11.704.000₫

Xem chi tiết
36 Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch US-48-500W

Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch US-48-500W

21.560.000₫

Xem chi tiết
37 Thiết bị chuyển mạch EdgeSwitch 12 Fiber

Thiết bị chuyển mạch EdgeSwitch 12 Fiber

5.720.000₫

Xem chi tiết
38 Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch US-48-750W

Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch US-48-750W

27.528.000₫

Xem chi tiết
39 Thiết bị chuyển mạch EdgeSwitch 24 Lite

Thiết bị chuyển mạch EdgeSwitch 24 Lite

5.962.000₫

Xem chi tiết
40 Thiết bị chuyển mạch - Ubiquiti EdgeSwitch 24 250W

Thiết bị chuyển mạch - Ubiquiti EdgeSwitch 24 250W

11.163.000₫

Xem chi tiết
41 Thiết bị chuyển mạch EdgeSwitch 48 Lite

Thiết bị chuyển mạch EdgeSwitch 48 Lite

11.696.000₫

Xem chi tiết
42 Thiết bị chuyển mạch - Ubiquiti EdgeSwitch 24 500W

Thiết bị chuyển mạch - Ubiquiti EdgeSwitch 24 500W

15.180.000₫

Xem chi tiết
43 Thiết bị chuyển mạch - Ubiquiti EdgeSwitch 48 500W

Thiết bị chuyển mạch - Ubiquiti EdgeSwitch 48 500W

21.406.000₫

Xem chi tiết
44 Thiết bị chuyển mạch - Ubiquiti EdgeSwitch 8 150W

Thiết bị chuyển mạch - Ubiquiti EdgeSwitch 8 150W

5.594.000₫

Xem chi tiết
45 Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch USW-Flex

Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch USW-Flex

3.260.000₫

Xem chi tiết
46 Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch USW-Flex Mini

Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch USW-Flex Mini

1.377.000₫

Xem chi tiết
47 Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch USW-Industrial

Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch USW-Industrial

14.093.000₫

Xem chi tiết
48 Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch USW-16-POE

Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch USW-16-POE

8.544.000₫

Xem chi tiết
49 Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch USW-24-POE

Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch USW-24-POE

10.657.000₫

Xem chi tiết
50 Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch USW-48-POE

Thiết bị chuyển mạch UniFi Switch USW-48-POE

29.583.000₫

Xem chi tiết
DrayTek 1 DrayTek Vigor3910

DrayTek Vigor3910

18.650.000₫

Xem chi tiết
2 Bộ định tuyến Draytek Vigor1000B

Bộ định tuyến Draytek Vigor1000B

14.750.000₫

Xem chi tiết
3 Draytek Vigor AP903

Draytek Vigor AP903

2.680.000₫

Xem chi tiết
4 Draytek Vigor2915Fac

Draytek Vigor2915Fac

4.190.000₫

Xem chi tiết
5 Draytek Vigor2912F

Draytek Vigor2912F

1.190.000₫

Xem chi tiết
6 Router DrayTek Vigor2912F

Router DrayTek Vigor2912F

1.890.000₫

Xem chi tiết
Xe đạp 1 Xe đap bánh béo, bánh căm, 21 tốc độ, màu đỏ.

Xe đap bánh béo, bánh căm, 21 tốc độ, màu đỏ.

4.550.000₫

Xem chi tiết
2 Xe đap bánh béo, bánh căm, 21 tốc độ, màu trắng.

Xe đap bánh béo, bánh căm, 21 tốc độ, màu trắng.

4.550.000₫

Xem chi tiết
3 Xe đap bánh béo, bánh đúc, 21 tốc độ, màu đỏ.

Xe đap bánh béo, bánh đúc, 21 tốc độ, màu đỏ.

6.500.000₫

Xem chi tiết
4 Xe đap bánh béo, bánh đúc, 21 tốc độ, màu trắng.

Xe đap bánh béo, bánh đúc, 21 tốc độ, màu trắng.

6.000.000₫

Xem chi tiết
5 Máy Bơm Lốp Ô Tô Xe Máy DC12V

Máy Bơm Lốp Ô Tô Xe Máy DC12V

270.000₫

Xem chi tiết
Phụ kiện ÔTô-Xe Máy-Xe Đạp 1 Đèn chiếu sáng xe đạp

Đèn chiếu sáng xe đạp

54.000₫

Xem chi tiết
2 Khóa dây 5 số cho xe đạp

Khóa dây 5 số cho xe đạp

86.000₫

Xem chi tiết
3 Khóa số dây 4 số cho xe đạp

Khóa số dây 4 số cho xe đạp

82.000₫

Xem chi tiết
4 Mủ bảo hiểm đi xe gắn máy

Mủ bảo hiểm đi xe gắn máy

135.000₫

Xem chi tiết
5 Đèn chiếu hậu xe đạp

Đèn chiếu hậu xe đạp

44.000₫

Xem chi tiết
6 Sạc điện thoại trên xe máy 12V đến 5v

Sạc điện thoại trên xe máy 12V đến 5v

49.000₫

Xem chi tiết
7 Bộ sạc ắc quy ô tô -xe máy 12V6A

Bộ sạc ắc quy ô tô -xe máy 12V6A

93.000₫

Xem chi tiết
8 Máy Bơm Lốp Ô Tô Xe Máy DC12V

Máy Bơm Lốp Ô Tô Xe Máy DC12V

270.000₫

Xem chi tiết
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav